Chương 54: Đuổi theo

Hu hu những tháng ngày ăn chơi đã qua, tớ tiếp tục công việc đây. Sr vì lời hứa ebook nhé, đã để các nàng chờ đợi dài cổ rồi, nhưng tình hình là….không có ebook đâu. Hu hu tớ biết sai rồi, tớ hứa từ nay sẽ chăm cập nhật truyện, các nàng đừng ném đá tớ nhé T^T *quỳ lạy*

Chương 54: Đuổi theo

Edit: Huyền iu dấu ❤

Beta: Ruby

 564897_247667462005816_1882939518_n Tiếp tục đọc

Advertisements

Chương 53: Căn nhà nhỏ trong rừng trúc

Chương 53: Căn nhà nhỏ trong rừng trúc

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 52: Tỏ tình dưới trăng

Chương 52: Tỏ tình dưới trăng

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 51: Liều mình vì nghĩa

Chương 51: Liều mình vì nghĩa

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

  Tiếp tục đọc

Chương 50: Vướng bận trong lòng

Chương 50: Vướng bận trong lòng

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 49: Khách không mời mà đến

Chương 49: Khách không mời mà đến

 Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 48: Đại hôn ở Lạc Dương

Chương 48: Đại hôn ở Lạc Dương

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 47: Khác nhau một trời một vực

Chương 47: Khác nhau một trời một vực

Edt: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 46: Tình hình có vẻ tệ

Chương 46: Tình hình có vẻ tệ

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc

Chương 45: Chân gà rồi lại chân gà (2)

Chương 45: Chân gà rồi lại chân gà (2)

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiếp tục đọc